Dle Informace Státní plavební správy č. 23/2020, ze dne 16. 4. 2020, čj. 401/Ř/20, je s platností do odvolání, provoz a proplavování na plavebních komorách v jednotlivých úsecích Vltavské vodní cesty upraveno následujícím způsobem:

Provozní doba na Vltavské vodní cestě v úseku České Vrbné - Štěchovice

V souvislosti s přijetím opatření proti šíření koronavirové infekce Covid-19 budou v období do 1. 5. 2020 ve výše uvedeném úseku Vltavské vodní cesty proplavována v čase od 7,00 do 15,00 hodin pouze plavidla nákladní dopravy a plavidla osobní dopravy bez cestujících po předběžném objednání pouze ve všední dny 24 hodin před předpokládaným proplavením.

Plavidla veřejné osobní dopravy plující podle zveřejněných jízdních řádů budou proplavena v souladu s těmito řády.

Proplavení lze objednat pro jednotlivé plavební komory na telefonech:

České Vrbné 723 454 602 nebo 724 138 727
Hluboká nad Vltavou  723 454 602 nebo 724 138 727
Hněvkovice-přehrada 385 721 812 nebo 602 454 439 nebo 723 454 602
Hněvkovice-jez 385 721 812 nebo 602 454 439 nebo 723 454 602
Kořensko 385 721 812 nebo 602 454 439 nebo 723 454 602

Proplavení přes VD Štěchovice a VD Kamýk bude možné s ohledem na dokončování opravy plavebních komor až od 1. 5. 2020.

 

Provozní doba na plavebních komorách Vltavské vodní cesty v úseku Vrané nad Vltavou - Hořín

• Vrané nad Vltavou

v období od 15. dubna do 31. října

duben, květen
od 8:00 hodin do 20:00 hodin,
červen, červenec, srpen
od 7:00 hodin do 22:00 hodin,

září, říjen
od 8:00 hodin do 20:00 hodin.

• Praha-Modřany

denně
od 7:00 hodin do 17:00 hodin.

• Praha-Smíchov

denně
od 7:00 hodin do 20:00 hodin.

• Praha-Štvanice a Praha-Podbaba

denně
od 7:00 hodin do 17:00 hodin.

• Roztoky, Dolánky, Miřejovice, Hořín

od 7:00 hodin do 17:00 hodin.

Mimo provozní dobu, nebrání-li tomu nepříznivé plavebně provozní podmínky, lze proplavit plavidla ohlášená, která si předem požádají o proplavení plavební komorou:

Praha-Modřany v době od 17:00 hodin do 20:00 hodin, lze požádat do 14:30 hodin na této plavební komoře, telefon 241 773 082 nebo 724 170 454.

Praha-Mánes v pracovní dny v době od 7:00 hodin do 15:00 hodin, lze požádat alespoň 1 hodinu předem, na plavební komoře Praha-Smíchov, telefon 251 510 546 nebo 724 107 077.

Po 15:00 hodině se proplavuje pouze na základě zvláštních dohod nebo smluv se správcem vodní cesty Povodím Vltavy, státní podnik, anebo lze o proplavení požádat alespoň 24 hodin předem na plavební komoře Praha-Smíchov.

V sobotu, v neděli a ve svátek se proplavuje pouze na základě zvláštních dohod nebo smluv se správcem vodní cesty Povodím Vltavy, státní podnik, anebo lze o proplavení požádat do 15:00 hodin posledního pracovního dne před dny pracovního volna, na plavební komoře Praha-Smíchov.

Praha-Štvanice v době od 17:00 hodin do 20:00 hodin, lze požádat do 17:00 hodin na této plavební komoře, telefon 233 377 318 nebo 602 545 932.

Praha-Podbaba v době od 17:00 hodin do 20:00 hodin, lze požádat do 14:30 hodin na této plavební komoře (telefon 224 314 549 nebo 724 719 205).

V případě, že se nelze spojit s některou z uvedených plavebních komor, je možno požadavek na proplavení projednat s vodohospodářským dispečinkem Povodí Vltavy, státní podnik, telefon 257 329 425.

Zahájení i ukončení provozu pravidelných linek osobní lodní dopravy přes plavební komory v době mimo stanovenou provozní dobu, se oznamuje nejméně 7 dní předem vodohospodářskému dispečinku Povodí Vltavy, státní podnik, telefon 257 329 425. Zrušení pravidelné linky osobní lodní dopravy se oznamuje nejméně 24 hodin předem na příslušnou plavební komoru.

 

Proplouvání plavidel plavebními komorami

Na proplouvání plavidel plavebními komorami se vztahují ustanovení § 82 až § 85 Pravidel plavebního provozu.

 

MIMOŘÁDNÉ UPOZORNĚNÍ

V souvislosti s přijetím opatření proti šíření infekce Covid-19 budou na vodních cestách proplavována plavidla osobní dopravy pouze bez cestujících. Plavidla veřejné osobní dopravy plující podle zveřejněných jízdních řádů budou proplavena v souladu s těmito řády.

Touto informací se ruší informace č. 21/2020 ze dne 9. dubna 2020 a pozastavuje se platnost informace č. 10/2019 ze dne 25. dubna 2019.

Informace Státní plavební správy č. 23/2020, ze dne 16. 4. 2020 je uvedena v plném znění zde:

https://plavebniurad.cz/informace