Povodí Vltavy, státní podnik uspořádal ve středu 27.6.2018 pracovní jednání, na kterém informoval o aktuální situaci v oblasti hydrologické situace, stavu na vodních nádržích se zřetelem na vodárenské nádrže a situaci s vodními zdroji v rámci hydrologického Povodí Vltavy. Jednání se zúčastnili zástupci Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, Krajských úřadů, nejvýznamnějších odběratelů vody i zástupců  SOVAK.
Pracovní jednání bylo vyvoláno Ministerstvem zemědělství ve vazbě na pokračující suché období v celé České republice. Prezentace státního podniku Povodí Vltavy z dnešního jednání, týkající se jak aktuální situace, tak i výhledu pro nejbližší období je uvedena níže.

Prezentace Povodí Vltavy. státní podnik