Povodí Vltavy, státní podnik Vás zve na seminář týkající se problematiky zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích. Podorbnosti jsou uvedeny v přiloženém 2. cirkuláři.