Zveme Vás na VI. ročník semináře zaměřeného na problematiku zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích, jehož spolupořadatelem je Povodí Vltavy, státní podnik.

Podrobné informace jsou uvedeny v 1. cirkuláři zde.