Povodí Vltavy, státní podnik, byl přijat za člena v Platformě odpovědného veřejného zadávání v rámci projektu „Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek“, který je realizován Ministerstvem práce a sociálních věcí. Toto členství je dalším krokem státního podniku Povodí Vltavy v jeho důsledném přístupu odpovědného zadavatele veřejných zakázek.

Podrobné informace o projektu lze nalézt na adrese www.sovz.cz

 

SOVZ