Díky rychlejšímu postupu prací při realizaci akce „Rekonstrukce a modernizace lodního výtahu na VD Orlík“ můžeme již dnes oznámit, že skončilo omezení hladiny nutné k provádění této akce, takže k akumulaci vody je možné využívat zásobního prostoru v celém jeho rozsahu. Bude tak nadále pokračovat plnění nádrže Orlík. Přítok nad rámec stanoveného minimální odtoku je a bude v nádrži akumulován tak, aby se nádrž v případě příznivých podmínek naplnila až na kótu hladiny cca 349,00 m n. m. Rychlost vzestupu hladiny je přímo závislá na aktuálním vývoji hydrologické situace v povodí nádrže Orlík a lze ji kdykoli sledovat na www.pvl.cz.