S ohledem na postup prací při realizaci akce „Rekonstrukce a modernizace lodního výtahu na VD Orlík“ oznamujeme, že bude nadále pokračovat plnění nádrže Orlík. Přítok nad rámec stanoveného minimální odtoku bude v nádrži akumulován tak, aby do 5.4.2020 nebyla v nádrži překročena hladina 348,00 m n.m. Rychlost vzestupu hladiny je přímo závislá na aktuálním vývoji hydrologické situace v povodí nádrže Orlík a lze ji nepřetržitě sledovat na www.pvl.cz. Na základě dalšího postupu stavebních prací na hrázi vodního díla Orlík budeme vývoj dále upřesňovat.