Vzhledem k příznivé hydrologické situaci a k dokončení druhé etapy realizace akce „Rekonstrukce a modernizace lodního výtahu na VD Orlík“ bude pokračovat dílčí plnění nádrže Orlík. Předpoklad vzestupu hladiny je nyní až na kótu 344,80 m n.m. a to v průběhu března 2020. Rychlost vzestupu hladiny je přímo závislá na aktuálním vývoji hydrologické situace v povodí nádrže Orlík a lze ji nepřetržitě sledovat na www.pvl.cz. Na základě dalšího postupu stavebních prací na hrázi vodního díla Orlík budeme vývoj upřesňovat.