Vzhledem k pokračující příznivé hydrologické situaci a k dokončení další etapy realizace akce „Rekonstrukce a modernizace lodního výtahu na VD Orlík“ bude nadále pokračovat dílčí plnění nádrže Orlík. Předpoklad vzestupu hladiny je nyní až na kótu 346,10 m n.m. a to do konce března 2020. Rychlost vzestupu hladiny je přímo závislá na aktuálním vývoji hydrologické situace v povodí nádrže Orlík a lze ji nepřetržitě sledovat na www.pvl.cz. Na základě dalšího postupu stavebních prací na hrázi vodního díla Orlík budeme vývoj dále upřesňovat.