Oznamujeme, že od dnešního dne do 20. listopadu je zastaven provoz na plavební komoře Smíchov, a to na základě opatření obecné povahy Státní plavební správy, ZDE
Důvodem odstávky je oprava nábřežní zdi horního vjezdu do komory spojená s odtěžením nánosů v tomto prostoru a výměna hrazení (stavítek) obtoků u dolních vrat komory.