Státní podnik Povodí Vltavy plánuje zadat v letošním roce následující veřejné zakázky na dodávky a vybrané služby. Zadávací řízení budou vždy uveřejněna na profilu zadavatele https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

 

D O D Á V K Y

 1. Oprava plavidla

Předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení:                  03-04/2022

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (VZ):                        14.000.000,- Kč (předpokládaná hodnota bude upřesněna podle výsledků předběžné tržní konzultace)

 

Předmětem zakázky je oprava tlačného člunu JTČ1000. Oprava zahrnuje výměnu ocelové obšívky v části trupu plavidla, opravu všech zdeformovaných, opotřebených či jinak poškozených částí plavidla, opravu vázacích i kotevních vrátků, výměnu lan a zřízení drenážního systému vodotěsných prostor dvojitého dna a boků plavidla. Obnovení protikorozní ochrany všech částí plavidla včetně pozinkování dna a boků až po čáru ponoru. Součástí bude také vypracování dokumentace skutečného stavu plavidla.

 

 1. Motorová nákladní loď Zvíkov - vystrojení lodi

Předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení:                   01-02/2022

Předpokládaná hodnota VZ:                                                       16.500.000,- Kč

 

Vystrojení nově vyrobeného lodního trupu pohonným systémem, systémem řízení, chladicím a palivovým systémem, protipožárním a řídícím systémem a interiérovým vybavením.

 

 1. Provizorní hrazení plavební komory Roztoky - materiál

Předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení:                   01-03/2022

Předpokládaná hodnota VZ:                                                       2.415.000,- Kč

 

Dodávka materiálu na opravu a doplnění provizorního hrazení na plavební komoru Roztoky.

 

 1. Pásové svahové nosiče nářadí - 4 ks

Předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení:                   01-02/2022

Předpokládaná hodnota VZ:                                                       8.900.000,- Kč

 

Dodávka 4 ks pásových nosičů nářadí se svahovou dostupností až 55 stupňů s vyměnitelným příslušenstvím (například mulčovač či pařezová fréza).

 

 1. Nákladní vozidla - 6 ks

Předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení:                   06-07/2022

Předpokládaná hodnota VZ:                                                       6.200.000,- Kč

 

Malá lehká nákladní vozidla v provedení typu „skříň“ a „valník“, převážně s pohonem 4x4.

 

 1. Traktory – 2 ks

Předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení:                   09-10/2022

Předpokládaná hodnota VZ:                                                       4.200.000,- Kč

 

Kolový traktor (1 ks) s lesnickou nástavbou o výkonu cca 70kW, dále pak 1ks kolového traktoru o výkonu mezi 70 – 90kW.

 

 1. Svahové sekačky – 4 ks
  Předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení: 04-05/2022
  Předpokládaná hodnota VZ:                                                       1000.000,- Kč

2 ks dálkově ovládaných svahových sekaček se svahovou dostupností 40 stupňů a 2 ks kolových sekaček s kloubovým řízením.

 

 1. Terénní automobily s pohonem 4x4 pick-up
  (pravděpodobně bude zadáno v rámci centralizovaného zadávání ve spolupráci s dalšími zadavateli)

Předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení:                   05-06/2022

Předpokládaná hodnota VZ:                                                       6.400.000,- Kč

 

8 ks terénních automobilů 4x4 pick-up se zamykatelným krytem korby a lanovým navijákem.

 

 1. Osobní vozidla – 5 ks
  (pravděpodobně bude zadáno v rámci centralizovaného zadávání ve spolupráci s dalšími zadavateli)

Předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení:                   03-04/2022

Předpokládaná hodnota VZ:                                                       3.100.000,- Kč


5 ks osobních vozidel, z toho 3 ks s pohonem 4x4.

 

 1. Laboratorní přístroj

Předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení:                   04/2022
Předpokládaná hodnota VZ:                                                       3.500.000,- Kč

Plynový chromatograf s PTV nástřikem, autoinjektorem, zásobníkem na vzorky a hmotnostním detektorem typu jednoduchého kvadrupólu s automatickým čištěním iontového zdroje. Kapalinový chromatograf s hmotnostním detektorem bude použit k analýzám organických látek ve vzorcích vod a sedimentů.

 

 1. ­­­­­­­­­­­Kancelářský nábytek
  Předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení: 06/2022
  Předpokládaná hodnota VZ:                                                       500.000,- Kč

Jedná se o vybavení nové provozní budovy na vodním díle Hracholusky dle zpracovaného projektu.

 

S L U Ž B Y

 1. Zajištění elektronických stravenek a systému pro čerpání zaměstnaneckých příspěvků z Fondu kulturních a sociálních potřeb

Předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení:                   zahájeno 01/2022

Předpokládaná hodnota VZ:                                                       50.000.000,- Kč včetně DPH

 

Koncesní řízení - předmětem plnění koncese je zajištění poskytování elektronických služeb v oblasti stravování a v oblasti kulturního a sociálního rozvoje pro cca 900 zaměstnanců zadavatele prostřednictvím k tomu určeného systému (dále jen „systém“) v rámci příspěvků poskytovaných zaměstnavatelem (zadavatelem) z fondu kulturních a sociálních potřeb, a to v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška FKSP“).

 

 1. Pojištění majetku a odpovědnosti
  Předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení: 07/2022
  Předpokládaná hodnota VZ:                                                       000.000,- Kč

Jedná se o zajištění ochrany majetku a odpovědnosti za újmu v souvislosti s předmětem činnosti zadavatele (živelní pojištění, pojištění pro případ odcizení, pojištění pro případ vandalismu, pojištění strojů, pojištění elektronických zařízení, pojištění živelního přerušení nebo omezení provozu, pojištění strojního přerušení nebo omezení provozu, pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti při přepravě).

 

 1. Monitoring služebních vozidel pomocí GPS

Předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení:                   02-03/2022
Předpokládaná hodnota VZ:                                                       3.500.000,- Kč

 

Předmětem zakázky je zajištění on-line monitoringu služebních osobních vozidel, nákladních vozidel a traktorů pomocí GPS signálu případně pomocí signálu GSM a LTE včetně doplňkových služeb (například sledování stavu PHM, ujeté km, generování knihy jízd, schvalovací proces cestovních příkazu).

 

Kromě výše uvedených zadávacích řízení, představí Povodí Vltavy formou on-line dne 17. ledna 2022 potenciálním dodavatelům ostatní plánované podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce a plánované veřejné zakázky malého rozsahu na projekční služby a služby související s realizací stavebních prací zadávané formou otevřené výzvy pro rok 2022.