Z důvodů nízkých přítoků do nádrže Orlík nebude možné zajistit od 1.5.2024 proplavování plavební komorou na vodním díle Kořensko z důvodu nezajištěných hloubek pod vodním dílem. Proplavování bude spuštěno po dosažení rozhodné kóty hladiny v nádrži Orlík 345,60 m n. m. v souladu s Informací státní plavební správy č. 6/2024. Proplavovací a přepravní zařízení na všech ostatních objektech Vltavské vodní cesty (včetně vleku na VD Slapy a lodního výtahu na VD Orlík) jsou připravena a zahájí svůj provoz v obvyklých termínech a časech.