Oznámení o zveřejnění návrhů plánů povodí a návrhů plánů pro zvládání povodňových rizik k připomínkám uživatelů vody a veřejnosti.

Plné znění oznámení je ke stažení zde.