Povodí Vltavy dokončilo opravu poškozeného obtokového kanálu vodního díla Soběnov na řece Černé v jižních Čechách, který slouží pro převádění části povodňových průtoku. Dále dokončilo opravu opevnění na Zbudovském náhonu v místě křížení Olešnického a Malovického potoka, opravu břehového opevnění řeky Černé v Benešově nad Černou, zatrubněné části Bezdrevského potoka a koryta Bezdrevského potoka. Celkové náklady všech oprav činily 4,64 mil Kč, které Povodí Vltavy uhradilo z vlastních zdrojů podniku.

Foto:

Benešov nad Černou

Bezdrevský potok

Dehtářský potok

Soběnov

Zbudovský náhon