Na právě spuštěné internetové adrese  https://www.orlikppo.cz/ jsou nyní k nalezení podrobnější informace o výstavbě nového doplňkového bezpečnostního přelivu na vodním díle Orlík. Na tomto portálu budeme společně se zhotovitelem, kterým je společnost Metrostav a.s., průběžně informovat širokou veřejnost o aktuálním dění souvisejícím s touto strategickou vodohospodářskou investicí na ochranu před povodněmi. Zájemci zde najdou také informace o historii výstavby této největší přehrady v České republice, doplněné řadou dobových snímků. Portál má i nástroj pro zasílání komentářů a dotazů.       

Přípravy na výstavbu nového bezpečnostního přelivu, který doplní stávající přeliv na hrázi vodního díla Orlík, se datují do období po katastrofální povodni roku 2002. Při této povodni bylo vodní dílo Orlík vystaveno podstatně většímu zatížení, než na jaké bylo vyprojektováno a postaveno. Výstavba potrvá dle aktuálního harmonogramu do konce roku 2026.

Stavba spočívá v realizaci doplňkového bezpečnostního přelivu se třemi poli hrazenými segmentovými uzávěry umístěnými na pravé straně hráze v horní vodě, na které navazuje železobetonový skluz o délce 367 metrů a šířce 16 metrů, pro převedení povodňového průtoku pod vodní dílo.

Vodní dílo Orlík je prvkem kritické infrastruktury státu a nejdůležitějším článkem soustavy vodních děl Vltavské kaskády. Stavba doplňkového přelivu zásadně zvýší bezpečnost vodního díla Orlík před extrémními povodněmi a současně zvýší i míru ochrany před povodněmi pro více než 240 tisíc obyvatel a jejich majetek na dolním toku Vltavy.

S ohledem na skutečnost, že se jedná o největší vodohospodářskou stavbu v novodobé historii, považuji za podstatné informovat o jejím průběhu nejen širokou veřejnost, ale i studenty příslušných oborů středních i vysokých škol a odbornou vodohospodářskou veřejnost. Právě pro ně chceme v průběhu výstavby pořádat i odborně zaměřené prohlídky,“ dodává generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.