Oznámení o zveřejnění vyhodnocení podaných připomínek k návrhům plánů povodí v územní působnosti státního podniku Povodí Vltavy a k návrhu Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.
Plné znění oznámení je ke stažení zde.