Povodí Vltavy, státní podnik oznamuje, že závěrečná etapa mimořádné manipulace na VD Kamýk proběhne v termínu od čtvrtka 8. 2. 2024 do pátku 9. 2. 2024.

 

Dle rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje č.j. 003266/2024/KUSK ze dne 24. 1. 2024 dojde plánovanému snížení hladiny v nádrži vodního díla Kamýk na úroveň 280,30 m n.m. (tedy o 1,80 m pod úroveň minimální hladiny zásobního prostoru 282,10 m n.m.) za účelem rekonstrukce lávky v Solenicích a rekonstrukce ČS Solenice.

 

V souvislosti s tímto omezením žádá státní podnik Povodí Vltavy veřejnost a soukromé i veřejné subjekty s vazbou na úroveň hladiny v nádrži Kamýk, aby s dostatečným předstihem zajistili svá zařízení a plavidla a přizpůsobili své aktivity s ohledem na mimořádné snížení hladiny. 

(Publikováno 5. 2. 2024)