Magdeburský seminář o ochraně vod 2023 se pod názvem „Extrémní hydrologické jevy a jejich dopady v povodí Labe“ uskuteční ve dnech 11. - 12. října 2023 v Karlových Varech.

2. cirkulář - Pozvánka a program (PDF ke stažení)