Ve dnech 6. až 7. října 2016 se v Drážďanech uskuteční tradiční Magdeburský seminář o ochraně vod. Tento mezinárodní seminář se koná pod záštitou spolkové ministryně životního prostředí, ochrany přírody, stavebnictví a jaderné bezpečnosti SRN a ministra životního prostředí České republiky.

Bližší informace naleznete ve druhém cirkuláři zde.