Porucha lodního výtahu na vodním díle Orlík ze soboty 24. 6. 2023 byla již odstraněna a výtah je opět v provozu. Proplavování bude probíhat dle rezervací.