16.3.2023 uspořádal státní podnik Povodí Vltavy jednání, kde představitelé podniku podrobně informovali zástupce obcí z okolí nádrže Lipno a orgánů státní správy o aktuální hydrologické situaci a o plánovaném budování nového přístavu pro služební plavidla, plavidla Státní plavební správy a Policie ČR.

Bližší informace jsou uvedeny zde.