Provedené práce na stavbě VD Orlík – zabezpečení vodního díla před účinky velkých vod již umožňují vzestup hladiny nad kótu 339,00 m n. m. V dalších dnech bude pokračovat postupné plnění nádrže VD Orlík. Rychlost vzestupu hladiny vody bude záviset na hydrologické a provozní situaci.

 

Hladina v nádrži VD Slapy bude od dubna 2024 udržována v běžném letním rozsahu 269,10 až 270,60 m n.m.

 

Plánované úrovně hladin mohou být za mimořádné hydrologické nebo provozní situace operativně změněny.

 

Aktuální stav hladin je možné sledovat na stránkách zde.