Povodí Vltavy, státní podnik ve spolupráci se Státní plavební správou upravil režim splouvání jezu Konopa (Nové Spolí u tzv. Barevné skály) na Vltavě a to z důvodu havarijního stavu skalního útvaru na pravém břehu v prostoru tohoto jezu.
Je zakázáno proplouvání propustí na pravém břehu a plavba je převedena k břehu levému, jak ukazují nové instalované plavební znaky. Překonávání jezu je umožněno pouze ve vzdálenosti do 5 m od levého břehu. Podrobnosti jsou upraveny Opatřením obecné povahy Státní plavební správy 26/2018.Ke stažení zde.