Z důvodu realizace udržovacích prací na březích nádrže Slapy bude ve dnech 13. 1. – 16. 1. 2020 a dále ve dnech 20. 1. – 26. 1. 2020 krátkodobě snížena hladina v nádrži pod kótu 267,00 m n. m. (Balt po vyrovnání). V dalším období předpokládáme pohyb hladiny v nádrži opět na úrovni obvyklé pro zimní období, tedy nad kótu 267,50 m n. m. V případě změny hydrologické nebo provozní situace bude tato informace upřesněna.