Vzhledem k množícím se dotazům veřejnosti ohledně plánované hladiny na vodní nádrži Orlík pro rok 2018, sdělujeme, že do konce měsíce září letošního roku, není plánováno žádné mimořádné snížení hladiny vody. Pohyb hladiny na vodní nádrži Orlík bude závislý především na aktuální hydrologické situaci.

Následně je v plánu rekonstrukce lodního výtahu pro malá plavidla do hmotnosti 3,5 tuny na vodním díle Orlík, a dále výstavba doplňkového bezpečnostního přelivu na téže vodním díle, s předpokládaným termínem zahájení ve III – IV čtvrtletí r. 2019, přičemž celá stavba potrvá dle plánu 2 roky.

Po dobu výstavby předpokládáme omezení provozu lodního zdvihadla na hrázi vodního díla Orlík. Nelze také vyloučit snížení hladiny ve vlastní nádrži v určitých fázích výstavby. Nicméně, případný vliv na letní rekreaci se budeme snažit minimalizovat. V každém případě, letošní rekreační sezóna a přinejmenším větší část sezóny příští proběhnou bez omezení.

O případných omezeních budeme veřejnost včas informovat ve chvíli, kdy bude stanoven přesný harmonogram výstavby.