Povodí Vltavy, státní podnik, vydává v souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) dokument Politika ochrany osobních údajů Povodí Vltavy, státní podnik, (ke stažení zde). Tento dokument formuluje hlavní cíle a principy zpracování a ochrany osobních údajů.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů byl jmenován Ing. Jiří Srna (tel. 221 401 976, e-mail: gdpr@pvl.cz), na kterého je možné se obracet v souvislosti s touto problematikou a uplatněním práv subjektů údajů.