Povodí Vltavy, státní podnik, zvýší ve dnech 24., 25. a 26. 9. 2021 hladinu v nádrži vodního díla Slapy nad kótu min. 270,00 m n.m. Toto zvýšení hladiny provádíme pro snazší spouštění plavidel na hladinu nádrže vodního díla Slapy, umožňuje to současná příznivá hydrologická situace.