Proplavování přes plavební komoru Hořín bude do doby odstranění následků požáru rozvodů elektroinstalace probíhat v „záložním provozním režimu“. První proplavení v tomto režimu se uskuteční ve středu 10. 7. 2024, kdy bude mimo jiné proplavena speciální loď vezoucí technologii  pro výstavbu Dvoreckého mostu v Praze i další nákladní i rekreační plavidla.

 

Po určitou dobu bude vhodné, v rámci koordinace a optimalizace proplavování plavební komorou Hořín, využívat nahlášení žádosti o proplavení na Centrální vodohospodářský dispečink státního podniku Povodí Vltavy (e-mail:  dispecink@pvl.cz , mobil: 724 067 719).