9. Vodní dílo Záskalská – zabezpečení VD před účinky velkých vod

Obsahem stavby jsou úpravy hráze a bezpečnostního přelivu VD Záskalská na Červeném potoce v takovém rozsahu, aby i kontrolní povodeň Q10 000 o kulminačním průtoku 120 m3/s bezpečně prošla přes vodní dílo. Bylo rozšířeno spadiště, skluz a vývar při levém břehu, na koruně hráze je zřízen vlnolam výšky 1,1m se základem 1,4m zapuštěným do tělesa hráze. Součástí stavby jsou i další práce – injektáže, přemostění skluzu, inženýrské sítě atd.
Náklad stavby 109 mil. Kč

obr. 1

obr. 2