6. Plzeň, Berounka – komplexní opatření v oblasti Roudné

Obsahem stavby je vytvoření průlehu v pravobřežní inundaci řeky Berounky a směrová úprava hydraulicky nevhodného meandru v městské části Plzně – Roudné. Průleh je vytvořen jako široké mělké koryto, kterým začne protékat voda při průtocích vyšších než Q1, což společně se směrovou úpravou meandru sníží hladiny při povodňových průtocích a to až o 55 cm při průtoku Q100. Délka průlehu činí cca 400 m, šířka koryta průlehu ve dně je 35 m. Vlastní tok Berounky je upravován v délce cca 660 m.
Náklad stavby 111 mil. Kč

obr. 1

obr. 2