51. Vodní dílo Pilská u Žďáru – zvýšení bezpečnosti VD při povodni

Účelem stavby je zvýšení bezpečnosti vodního díla Pilská na Sázavě u Žďáru nad Sázavou při souběhu extrémní povodně a extrémního větru. Toho je dosaženo výstavbou vlnolamu na koruně hráze a zvýšením lavičky na návodní straně hráze. Součástí stavby jsou i nové zdi ve vývaru a odpadním korytě a další stavební úpravy.
Náklad stavby 12 mil. Kč

obr. 1