50. Protipovodňová opatření Předenice

Obsahem stavby je zkapacitnění koryta Předenického potoka v obci Předenice z původní kapacity Q2 až Q5 na kapacitu Q100. Příčný profil koryta v upravené části je částečně obdélníkový v místech opěrné zdi, částečně lichoběžníkový. Svahy koryta jsou opevněny dlažbou z lomového kamene a kamennou rovnaninou. Částečně je koryto zatrubněno profily průměru 1 200mm a 1 400 mm. Celková délka úpravy je 708 m.
Náklad stavby 12 mil. Kč

obr. 1