49. Zkapacitnění toku - Blatnice

Obsahem stavby je zřízení obtokového koryta Hněvnického potoka v obci Blatnice v délce 950 m. Míra ochrany území se zvyšuje z původních Q2 až Q5 na Q100. Koryto je v části trasy lichoběžníkového profilu s opevněním kamennou rovnaninou, v místech křížení s komunikacemi je profil zatrubněný – dva profily o průměru 1 600 mm.
Náklad stavby 12 mil. Kč

obr. 1