47. Protipovodňová opatření Králův Dvůr, Litavka ř.km 2,828 - 5,821

Navržené protipovodňové opatření umožní ochranu intravilánu města Králův Dvůr na průtok Q100. Akce navazuje na již provedenou úpravu koryta v ř.km 5,821 – 7,120. Ochrana je realizována převážně výstavbou hrázek a zídek na obou březích koryta. Součástí stavby je rovněž odstranění silničního mostu v ř.km 4,915, který nevyhovuje při průtoku návrhové povodně a jeho nahrazení novým mostem v ř. km 4,871 s kapacitním průtočným profilem.
Náklad stavby 139 mil. Kč

obr. 1