46. Protipovodňová opatření Zruč nad Sázavou

Protipovodňová opatření jsou navržena na pravém břehu Sázavy v ř.km 103,58 až 103, 98 a v ř.km 105,15 až 106,22 a na pravém břehu Ostrovského potoka v ř.km 0,10 až 0,55 v celkové délce cca 1,9 km. Návrhová ochrana je na Q100 s převýšením 0,3 m. Protipovodňovou bariéru tvoří železobetonové zdi s podzemní stěnou ze štětovnic. V úseku Sázavy pod ústím Ostrovského potoka plní funkci protipovodňové bariéry násep železniční tratě.
Náklad stavby 107 mil. Kč

obr. 1