45. Planá nad Lužnicí - protipovodňová opatření

Protipovodňová opatření jsou navržena na pravém břehu Lužnice v centrální části Plané nad Lužnicí v délce 1,4 km. V současné době je území zaplavováno již při průtocích nižších než Q5. Ochrana je navržena na průtok Q50 s převýšením 30 cm. Protipovodňové opatření tvoří železobetonové zdi v kombinaci s mobilním hrazením. Spodní stavbu tvoří podzemní stěny ze štětovnic. Součástí stavby jsou opatření na stokové síti včetně přečerpávání srážkových vod.
Náklad stavby 95 mil. Kč

obr. 1