43. Protipovodňová ochrana města Beroun

Protipovodňová opatření spočívají ve výstavbě trvalých betonových zdí v kombinaci s prvky mobilního hrazení. Nadzemní část navazuje na podzemní těsnící stěnu tvořenou převážně ocelovými štětovnicemi. Ochrana je navržena na Q100 s převýšením 0,3 m. Situačně je ochrana navržena nad soutokem Litavky a Berounky na pravém břehu Berounky a v části levého břehu Berounky.
Náklad stavby 125 mil. Kč

obr. 1