42. Protipovodňová opatření Veselí nad Lužnicí

Jedná se o komplex protipovodňových opatření na tocích Lužnice, Nežárka a Bechyňský potok zajišťujících ochranu na Q50. Současná ochrana města je nižší než Q5.Technicky je ochrana řešena formou hrází a zdí včetně podzemních stěn. Součástí stavby je rovněž kompenzační rozšíření koryta Lužnice pod soutokem s Nežárkou. Navržené převýšení ochranných prvků umožní převedení průtoku Q100 bez výškové rezervy. Složitým problémem je režim podzemních vod v plochém území se značně propustným podložím.
Náklad stavby 179 mil. Kč

obr. 1