41. Vodní dílo Suchomasty – zabezpečení VD před účinky velkých vod

Vodní dílo Suchomasty na Suchomastském potoce nesplňuje požadavky bezpečnosti při povodních podle platných předpisů, neboť při převádění kontrolní povodňové vlny Q1000 přes vodní dílo by hladina v nádrži překročila stanovenou mezní bezpečnou hladinu. Obsahem stavby jsou úpravy hráze, spadiště a skluzu bezpečnostního přelivu, aby kontrolní povodeň Q1000 bezpečně prošla přes vodní dílo.
Náklad stavby

obr. 1