40. Vltava, Český Krumlov – úprava jezu Jelení lávka ř.km 282,490

Pro zvýšení průtočné kapacity v profilu jezu Jelení lávka byl původní pevný jez v délce 30 m odstraněn a nahrazen pohyblivým hydrostatickým sektorovým jezovým uzávěrem s hrazenou výškou 1,8 m. Povodňový líc jezu je opatřen dubovým obložením. Jez bude provozován pouze ve dvou polohách - při běžných průtocích v plně vztyčené poloze a v případě povodňových průtoků v plně sklopené poloze. Součástí stavby je jezová propust pro vodáky šířky 5,5 m, v jejíž kynetě jsou osazeny kartáče výšky 50 cm, které umožňují využití propusti i jako rybí přechod.
Náklad stavby 48 mil. Kč

obr. 1