4. Vltava, České Budějovice – úprava koryta ř.km 233,1 – 239,5

Účelem stavby je zvýšení průtočné kapacity koryta v uvedeném úseku intravilánu města tak, aby převedlo průtok Q100, který je v současné době udáván hodnotou 909 m3/s. Koryto je většinou rozšiřováno do stávající bermy na pravém nebo levém břehu a rovněž dochází k prohlubování koryta zejména v horní části úpravy. Nový břeh je místně opevňován kamenným záhozem. Součástí stavby jsou také přeložky inženýrských sítí, které přecházejí přes Vltavu v uvedeném úseku. Úprava byla provedena v úseku od nadjezí jezu České Vrbné až k podjezí Jiráskova jezu. Objem vytěženého materiálu činí více než 200.000 m3.
Náklad stavby 166 mil. Kč

obr. 1