39. Soběslav – protipovodňová opatření

Protipovodňová opatření jsou realizována na pravém břehu Lužnice v úseku délky 1,3 km a na obou březích Černovického potoka od jeho ústí do Lužnice do km 1,1. Území kolem těchto toků bylo místně zaplavováno při průtocích Q1 až Q20. Ochrana území je navržena na Q50 s převýšením minimálně 0,1 m. Po technické stránce se jedná vesměs o navyšování stávajících nábřežních zdí, nové zemní hráze a nově budované zídky v kombinaci s mobilním hrazením.
Náklad stavby 46 mil. Kč

obr. 1