34. Poldr Chouzovy

Obsahem stavby je boční poldr s částečnou trvalou zátopou na Olešenském potoce v k.ú. Chouzovy doplňující protipovodňové úpravy Olešenského potoka na ochranu obcí Želčany, Olešná a Nezvěstice. Zemní hráz délky 140 m umožňuje vytvoření poldru s maximálním objemem téměř 12 tis. m3 při ploše zátopy téměř 20 tis. m2.
Náklad stavby 3 mil. Kč

obr. 1

obr. 2