33. Zkapacitnění toku Malesice

Obsahem stavby je úprava a zkapacitnění toku Malesice v městské části Plzně Malesice. Kapacita koryta je zvýšena z původních Q2 až Q5 na kapacitu Q50. Koryto je opevněno dlažbou z lomového kamene, místy jsou opěrné zdi. Celková délka úpravy je 220 m.
Náklad stavby 7 mil. Kč

obr. 1