Přehled staveb protipovodňových opatření

Stavba řeší úpravy a zkapacitnění průtočných profilů koryt toků Radhostického a Setěchovického potoka v zastavěném území obcí Zálezly a Setěchovice. Na Radhostickém potoku v obci Zálezly bylo vytvořeno lichoběžníkové koryto opevněné kamenným záhozem, vybudovány příčné betonové prahy. Na stejném potoku v úseku  Zálezly, Kovanín bylo koryto rozšířeno a byla vybudována  pravobřežní šikmá zeď opevněná kamennou dlažbou do betonu. Na Setěchovickém potoku v Zálezlech je vytvořen nový lichoběžníkový profil opevněný  kamenným záhozem a jsou vybudovány příčné betonové prahy.

Náklad stavby 14 mil. Kč

obr. 1

obr. 2