31. Protipovodňová opatření Libín

Protipovodňovou ochranu obce Libín tvoří obtokový kanál vybudovaný jako terénní průleh s mírným sklonem svahů na kapacitu Q100 v délce 625 m a na něj navazující zatrubněná část ze sklolaminátových trub DN 900 v délce 155 m na kapacitu Q50. Vyústění je provedeno do bezejmenného toku levobřežního přítoku Spolského potoka. Součástí stavby byl rovněž protlak pod stávající komunikací, přeložka vodovodu a dalších sítí.
Náklad stavby 6 mil. Kč

obr. 1