30. Zkapacitnění Bukovického potoka

Byla provedena úprava a zkapacitnění Bukovického potoka v intravilánu města Trhové Sviny. Stavebními úpravami bylo vytvořeno obdélníkové koryta opevněné kamennou dlažbou do betonu, pro snížení podélného spádu byly vybudovány 3 vzdouvací prahy. Součástí stavby byla výsadba dřevin, přeložka vodovodu a zábradlí podél koryta toku Délka úpravy je 461 metrů. Provedenou úpravou bylo koryto zkapacitněno na Q50.
Náklad stavby 9 mil. Kč

obr. 1