28. Zkapacitnění toku Chomlenka v obci Radnice

Koryto vodního toku Chomlenka v obci Radnice bylo v délce 645 metrů zkapacitněno a upraveno na převedení návrhového průtoku Q50. Původní kapacita koryta byla Q2 až Q5. V části úpravy je vytvořen obdélníkový profil s opěrnými zdmi s obkladem z lomového kamene a zábradlím na koruně, ve dně je dlažba z lomového kamene do střelky, v části úpravy je lichoběžníkový profil s opevněním dna a patky dlažbou z lomového kamene, ve svahu je položena kokosová protierozní síť. Součástí stavby je rovněž silniční most z rámů „Beneš“, jehož náklady ve výši 5 mil. Kč hradil Krajský úřad Plzeňského kraje a také most na místní komunikaci, 2 přejezdy a lávka pro pěší, jejichž náklady ve výši 3 mil. Kč hradilo město Radnice.
Náklad stavby bez mostů, přejezdů a lávky 16 mil. Kč

obr. 1

obr. 2