26. Protipovodňová ochrana Jiráskova nábřeží ul. Budivojova – Nový most, České Budějovice

V letech 2008 – 2010 bylo koryto Vltavy v Českých Budějovicích zkapacitněno na převedení průtoku Q100, avšak bez výškové rezervy. V exponovaném úseku města nad Novým mostem je na pravém břehu Vltavy v délce 1,7 km vybudováno protipovodňové opatření, které ochrání tuto oblast až do průtoku Q500, který je v současné době udáván hodnotou 1 346 m3/s. Protipovodňovou bariéru tvoří betonová zeď v kombinaci s mobilním hrazením. Stavebně je bariéra řešena jako betonová stěna nebo zídka šířky 0,4 m založená do dostatečné hloubky 1,0 až 1,5m. Místně je spodní stavba doplněna o zaberaněnou štětovou stěnu. Horní okraj pevné části ochranné bariéry je vyveden do výšky 0,6 m nad návrhovou hladinu Q100. Na koruně pevné části bariéry je navržena mobilní nadstavba až do výšky 87,5 cm nad pevnou korunou zajišťující ochranu území na Q500.
Náklad stavby 71 mil. Kč

obr. 1