24. VD Hracholusky – rekonstrukce uzávěru bezpečnostního přelivu

Účelem akce je dosažení vyšší ochranné funkce VD Hracholusky zlepšením možností manipulace s uzávěrem bezpečnostního přelivu a tím zvětšení plně ovladatelného retenčního objemu nádrže o 2,08 mil. m3 tj. o cca. 86 %, snížení kulminačních průtoků až o cca 30% a možnost časového oddálení okamžiku, kdy nastává plně neovladatelný odtok z nádrže o 3 až 15 hodin. Stávající klapkový uzávěr bezpečnostního přelivu s hrazenou výškou 1,0 m je nahrazen dutou klapkou s hrazenou výškou 1,5 m se schopností postupného sklápění i zdvihání klapky i do plného průtoku. Součástí akce je rovněž úprava revizních návodních uzávěrů spodních výpustí pro možnost zahrazení do průtoku při poruše rozstřikovacích uzávěrů.
Náklad stavby 12 mil. Kč

obr. 1